Accesorii I.P.A.

Accesoriile I.P.A., în principal insigne personalizate cu serie, se comandă de către regiunile (filialele) I.P.A., care confirmă seria legitimaţiei solicitantului, iar la primire le distribuie luându-le în evidenţă. Contravaloarea acestora, inclusiv transportul, se achită la trezorier.
Membrii I.P.A. pot comanda şi în nume propriu accesorii cu serie, situaţie în care prezintă copie faţă/verso după legitimaţia de membru, vizată pe anul în curs.
Purtarea, fără drept, de semne distinctive I.P.A. nu este permisă.
Principalii furnizori de accesorii I.P.A. în România sunt:
S.C. Accesorii Prod S.R.L.

Secţia Română a Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor
Diversitas Group Romania
Comments