Cerere de înscriere

Cererea de înscriere se completează de funcţionarii publici cu statut special în activitate sau pensionaţi din motive neimputabile, în două exemplare şi se depune la secretarul regiunii, împreună cu 3 foto 4x5 color tip paşaport pe hârtie fotografică normală, 10 lei pentru taxa de înscriere, 2 copii C.I., iar pentru pensionaţi copie după decizia de pensionare.
Cotizaţia anuală se reţine lunar pe statul de plată, iar pensionarii o achită în prima săptămână din decembrie.
Legitimaţiile se eliberează cu timbru anual, numai membrilor I.P.A. cu cotizaţia achitată la zi.
Modelul de cerere se află mai jos.
Ċ
IPA 4 DOLJ,
16 feb. 2012, 13:26
Comments