Home‎ > ‎Informaţii utile‎ > ‎

Card european sănătate


Dacă vă îmbolnăviţi sau aveţi un accident pe durata unei şederi temporare într-un stat membru UE sau în Elveţia, formularul E112 sau Cardul european de asigurări sociale de sănătate vă dă acces la îngrijirile medicale necesare.

Documente necesare:
 • Cerere tip pentru eliberarea cardului european
 • Declaratie pe proprie raspundere privind realizarea veniturilor impozabile
 • Act identitate (BI / CI / certificat de nastere) - original si copie
 • Dovada calitatii de asigurat
  • Salariaţi - adeverinţă de salariat, conf. Ord. nr. 903/19.11.2007, anexa 1, publicat in M.O. nr. 827/04.12.2007, completata cu mentiunea: "incepand cu data de 01.01.2011, salariata/salariatul a fost raportata/raportat in anexa 1.2 a Declaratiei Unice D112 (HG1397/2010) ca persoana asigurata la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J."
  • Pensionari
   • copie decizie de pensionare
   • talon pensie din luna anterioara
   • declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile, altele decat cele realizate din pensii
Unde vă adresaţi pentru obţinerea Cardului European de Asigurări de Sănătate:

Asiguraţii CASAOPSNAJ trimit documentele de solicitare acestei case de asigurări:
a) prin poşta specială / poşta militară la adresa:Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi a Autorităţii Judecătoreşti, Str.Popa Savu nr.45, Sector 1, Bucureşti, cod poştal 011434, Tel. 0212024664, Telverde 0800800952
b) prin fax la nr. 0212024699
La adresa de livrare a cardului european de sănătate treceţi adresa de la serviciu.

Asiguraţii CNAS din Craiova şi judeţul Dolj depun documentele la Casa de Asigurări de Sănătate Dolj.
Pe site-ul acesteia găsiţi formularele-tip ce trebuiesc completate şi depuse personal, după următorul program:
Depuneri acte: de luni pănă vineri, între orele 8 şi 12, la Ghişeul 7
Ridicare card: de luni pănă vineri, între orele 12 şi 14, de la camera 23.
Ċ
Admin ipa4dolj.ro,
17 mar. 2012, 02:53
Ċ
Admin ipa4dolj.ro,
17 mar. 2012, 02:53
Ċ
Admin ipa4dolj.ro,
17 mar. 2012, 02:53
Comments