Misiune

Membrii IPA 4 DOLJ acţionează în asociere pentru:
- crearea de legături de prietenie şi promovare a cooperării internaţionale;
- favorizarea întâlnirilor personale, schimbul de persoane sau grupuri prin călătorii, vacanţe sau corespondenţă;
- creşterea prestigiului poliţiei, crearea unei imagini favorabile acesteia în rândul populaţiei;
- crearea unei imagini favorabile României în lume;
- promovarea schimburilor şi întâlnirilor internaţionale ale membrilor I.P.A. şi familiilor acestora, pentru a întâlni spiritul de toleranţă şi înţelegere între popoare;
- schimbul de publicaţii cu celelalte secţii naţionale, promovarea revistelor internaţionale cu tematică specifică şi juridică;
- promovarea principiilor cuprinse în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, adoptată de O.N.U. în anul 1948.
Comments